Wilsonbekwaamheid

Om te beoordelen* of de patiënt wilsbekwaam is, moet je altijd de volgende zaken overwegen:

Is de patiënt in staat om:

  • de informatie over zijn ziekte en behandeling te begrijpen?
  • hierover zelf een besluit te nemen?
  • de gevolgen van dat besluit te overzien?

Is hij niet wilsbekwaam?
Betrek dan altijd een vertegenwoordiger bij de situatie.

*Wie kan wat beoordelen?
De beoordeling van wilsbekwaamheid in het kader van onderzoek, behandeling, het opstellen van een zorgplan kan gebeuren door de zorgverantwoordelijke zelf.
De beoordeling voor een zelfbindingsverklaring kan alleen gebeuren door een onafhankelijk arts of een klinisch psycholoog.

Bij twijfel
Kom je in een situatie waarin je twijfelt over de vraag of iemand wils(on)bekwaam is ter zake én je bent niet de zorgverantwoordelijke? Overleg dan altijd even met de zorgverantwoordelijke.