Vormen van verplichte zorg

Verplichte zorg bestaat uit:

 1. niet alleen toedienen van vocht, voeding en medicatie, maar ook het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis of een somatische aandoening, ofwel alles wat voortkomt uit de psychische stoornis
 2. beperken van de bewegingsvrijheid
 3. insluiten
 4. uitoefenen van toezicht op de patiënt
 5. onderzoek aan kleding of lichaam
 6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen
 7. controleren op de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen
 8. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat de patiënt iets moet doen of nalaten; denk daarbij bv. aan het gebruik van communicatiemiddelen

De volgende drie vormen van verplichte zorg kunnen niet ambulant worden toegepast:

 1. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
 2. opnemen in een accommodatie
 3. ontnemen van de vrijheid van de patiënt door hem over te brengen naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk verblijf passend bij de situatie, bv. een crisisbeoordelingsruimte