Verlenen van verplichte zorg

Jij als zorgverantwoordelijke neemt de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg.

Dit kan pas - op basis van de door de rechter afgegeven zorgmachtiging of de door de burgemeester afgegeven crisismaatregel - nadat:

  • je je op de hoogte hebt gesteld van de actuele gezondheidstoestand van de patiënt
  • je met de patiënt over de voorgenomen beslissing overleg hebt gevoerd én
  • je hierover overeenstemming hebt bereikt met de geneesheer-directeur (voor zover jij geen psychiater bent)
  • de zorgverantwoordelijke zet zijn beslissing met motivering op schrift en zorgt ervoor dat de geneesheer-directeur een afschrift daarvan kan overhandigen aan de patiënt, eventueel zijn vertegenwoordiger én de advocaat