Veiligheidsonderzoek binnen de accommodatie

Om het veilig te houden in een accommodatie is het mogelijk om een veiligheidsonderzoek uit te voeren bij de patiënt.

Jij als zorgverantwoordelijke kúnt ter voorkoming van een noodsituatie een beslissing nemen tot onderzoek. Dat kan alléén als je het gegronde vermoeden hebt op aanwezigheid van voorwerpen die de patiënt niet in zijn bezit mag hebben of die een aanzienlijk risico op ernstige schade veroorzaken. Dat onderzoek is als volgt toegestaan:

  1. aan de kleding of het lichaam van de patiënt
  2. van de woonruimte binnen de accommodatie van de patiënt
  3. van poststukken afkomstig van of bestemd voor de patiënt die in een accommodatie verblijft
    let op: dit mag alleen in aanwezigheid van de patiënt

De zorgverantwoordelijke zet zijn beslissing met motivering op schrift en zorgt ervoor dat de geneesheer-directeur een afschrift daarvan kan overhandigen aan de patiënt, eventueel zijn vertegenwoordiger én de advocaat

Wat doe je met de ontnomen voorwerpen?
De ontnomen voorwerpen worden voor de patiënt bewaard, tenzij dit in strijd is met enig wettelijk voorschrift. Gaat het bijvoorbeeld om een wapen, dan kan dit anoniem worden overgedragen aan de politie.