Tijdelijke verplichte zorg in een noodsituatie

Als algemene regel geldt dat uitsluitend die vormen van dwang kunnen worden toegepast die zijn opgenomen in een zorgmachtiging, een crisismaatregel of de machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel. 

Het kan in een noodsituatie toch noodzakelijk zijn dat dwang moet worden toegepast.
Dan is dat mogelijk onder de volgende omstandigheden:

 • als er sprake is van verzet bij de patiënt, kun jij als zorgverantwoordelijke beslissen tot het verlenen van verplichte zorg waar de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging niet in voorziet. Dit kan alléén ter afwending van een noodsituatie. 

  Er moet dan sprake zijn van:
  a) ernstig nadeel
  b) veiligheid binnen de accommodatie of een andere locatie waar de zorg of verplichte zorg wordt verleend
  c) de bescherming van rechten en vrijheden van anderen, of
  d) de voorkoming van strafbare feiten
 • De duur van de tijdelijke verplichte zorg is beperkt tot een periode van maximaal drie dagen.
  Maar ... duurt de tijdelijk verplichte zorg langer dan 12 uur, dan moet de zorgverantwoordelijke hierover de geneesheer-directeur informeren.