Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel

Ook al loopt er een aanvraag voor een crisismaatregel of een zorgmachtiging, zolang deze niet door respectievelijk burgemeester of rechter is afgegeven, is de juridische status van de patiënt vrijwillig!

Voorafgaand aan de beslissing over een crisismaatregel kan - als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat een crisismaatregel zal worden genomen - gedurende korte tijd verplichte zorg aan een persoon worden verleend.

De verplichte zorg wordt alleen als uiterste middel verleend als dit noodzakelijk is i.v.m. de voorbereiding van de crisismaatregel. En alléén gedurende de periode die nodig is om de procedure voor de crisismaatregel af te ronden.

Deze periode bedraagt (als geheel) ten hoogste achttien uur.
En niet méér dan twaalf uur, berekend vanaf het moment dat de patiënt door een onafhankelijke psychiater* wordt onderzocht ten behoeve van de medische verklaring.

(Een onafhankelijke psychiater is iemand die niet betrokken is bij de patiënt.)