Bezwaar of klacht

Heeft de patiënt bezwaren of klachten?

  • ga dan met elkaar in gesprek
  • biedt een gesprek onvoldoende soelaas? Wijs de patiënt dan op patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en de klachtenprocedure van de instelling

Is er een klacht ingediend tegen jou?

Is er een klacht door de patiënt of diens vertegenwoordiger ingediend bij de klachtencommissie over jouw beslissing die je hebt genomen op grond van de wet?
Neem dan contact op met de geneesheer-directeur. Hij kan je mogelijk ondersteunen of helpen bij je verweer. Schakel indien nodig de jurist in.