Wet verplichte ggz

checklist Wvggz voor hulpverleners

Wanneer mag iemand verplichte zorg ondergaan? Dat staat in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
Deze ‘Wvggz wijzer’ ondersteunt in eerste instantie medewerkers in de ggz bij een correcte uitvoering van deze wet, geeft handvatten voor hun handelen en wijst –  zo nodig – de weg naar meer informatie.

bekijk filmpje >


website en app
De dwangwijzer is beschikbaar als website én als app voor telefoon en tablet. De app is handzaam, snel beschikbaar in crisissituaties. Zowel de site als de dwangwijzer-app worden regelmatig geactualiseerd.  Zo anticiperen we ook op de nieuwe Wet verplichte ggz die straks de Wet Bopz gaat vervangen.


vragen of verbetersuggesties
communicatie@ggzcentraal.nl